Lening oversluiten: hier moet je allemaal aan denken

Het is steeds gebruikelijker om geld te lenen. Steeds meer mensen sluiten een lening af. Bijvoorbeeld voor het doen van een grote investering of omdat er plotseling veel tegenvallers waren en ze dus genoodzaakt waren om financiële bijval in te schakelen. Wat de reden ook moge zijn, de rentepercentages veranderen met de dag. Het kan dan ook heel goed zo zijn dat eenzelfde lening vandaag de dag gunstiger is dan enkele jaren geleden. Bijvoorbeeld doordat deze nu over een veel lager rentepercentage beschikt of omdat er andere fijnere algemene voorwaarden aan verbonden zitten. Wat de reden ook is: een lening oversluiten kan in veel gevallen gunstiger zijn. Maar dan moet er wel aan een aantal dingen worden gedacht. 

Het juiste moment afwachten 

 Een lening oversluiten kán voordelig zijn. Met de nadruk op kán. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat dit gunstiger uitpakt voor je. Het is hierbij met name van belang dat het juiste moment wordt afgewacht. Het kan bijvoorbeeld heel gunstig zijn om een lening over te sluiten als je in die periode een lening hebt afgesloten toen het rentepercentage nog relatief hoog was. In de afgelopen jaren zijn de rentepercentages flink gedaald. In deze situatie is het meestal gunstig om de lening over te sluiten. Hiermee hoef je immers minder rente te betalen voor hetzelfde bedrag. 

Toch hoeft dit niet altijd gunstiger te zijn. Dat hangt met name van de hoogte van het bedrag af. Daarnaast moet je ook de kosten tegen de voordelen afwegen. In sommige gevallen zitten er namelijk extra kosten verbonden aan het oversluiten van een lening. Wees je ervan bewust dat je in die tijd een contract hebt afgesloten voor een bepaalde tijd. Wanneer jij de lening vroegtijdig aflost, dan is er mogelijk sprake van contractbreuk én daar kan een boete op komen te staan. Bereken daarom goed of de kosten echt opwegen tegen het financiële voordeel. 

Voordelen van een lening oversluiten 

Ben je nog altijd niet overtuigd of je nu wel of niet een lening over moet sluiten? In de meeste gevallen is het in elk geval zeker de moeite waard om dit te overwegen en alle voordelen en nadelen tegen elkaar op te wegen. Aan het oversluiten van een lening zitten in de meeste gevallen enkele duidelijke voordelen verbonden: 

  • De afgelopen jaren zijn de rentepercentages sterk gedaald. Wanneer jij pakweg tien jaar geleden een grote lening hebt afgesloten, dan is de kans groot dat je hier veel meer rente voor aan het betalen bent. De rentepercentages liggen nu veel gunstiger. Wanneer je de lening oversluit, profiteer je iedere maand dus van lagere kosten.
  • Beschik je momenteel over een zeer lang looptermijn? Dan betaal je waarschijnlijk aan het eind van de rit ook het meeste geld voor de lening. Wanneer je de lening kunt oversluiten en de looptijd korter kunt maken, bespaart dit op de lange termijn veel geld. Besef wel dat je dan ook iedere maand meer moet betalen. Dit is dan ook enkel gunstig wanneer dit écht mogelijk is.