Eid mubarak: betekenis en herkomst uitgelegd

“Eid mubarak!” “Khair mubarak”. Veel lekker eten, veel muziek en veel kleur en gezelligheid. Wie dit hoort, is hoogstwaarschijnlijk op een islamtisch feest beland. Of misschien heb je het weleens voorbij zien komen op bijvoorbeeld social media of op een kaartje bij het postkantoor. Misschien heb je het mensen weleens horen uitspreken naar elkaar. In deze blog vertellen we jou alles over de betekenis van eid mubarak en waar het vandaan komt. Lees je mee? 

In de islamitische wereld zijn er heel veel begroetingsformules. Bijvoorbeeld wanneer iemand is overleden of wanneer je iemand na lange tijd weer ziet. Eid mubarak moet je ook zo zien. Wanneer iemand dit zegt is het Offerfeest, ook wel Eid al-Adha genoemd, of het Suikerfeest begonnen. De islamitische benaming hiervoor is Eid al-Fitr. Vrij vertaald betekent het gezegend feest. Het is een traditionele groet die in de islamitische wereld wordt gebruikt en dus alleen ter gelegenheid van één van deze twee feesten.

Kort samengevat is het dus een Arabisch en islamitisch woord dat vooral als groent dient tijdens een feest. Het is dus heel positief en eigenlijk zeg je hiermee: ik wens je een gezegend feest toe! Als het zelfde terug wil wensen kun je zeggen: khair Mubarak.

Herkomst van de zin: Eid Mubarak

Nu we de betekenis helder hebben van het woord is het leuk om eens te kijken naar de herkomst en hoe het wordt gebruikt. Hiervoor moeten we eerst even kijken naar de twee verschillenden feesten waarvoor het wordt gebruikt. Allereerst Ramadan, want het Offerfeest en het Suikerfeest wordt pas gevierd nadat Ramadan is geweest. Ramadan is de maand van het vasten. Het i sde negende maand van de islamitische maandkalender en is dus altijd in een andere maand. Deze maand is een heel heilige maand in de islam. Dat komt omdat je in deze maand tot inkeer zult komen. Tussen zonsopkomst, de fajr en zonsondergang, de maghrib, wordt er niet gegeten of gedronken. Vasten betekent dat je geen water of eten krijgt. Als je ziek bent, zwanger bent, jonger dan elf jaar bent of een reiziger bent, hoef je niet te vasten. Want dan heb je je energie juist erg nodig. 

Dit voorgeschreven vasten is ooit opgesteld door de profeet Mohammed, een zeer belangrijke profeet in de islam. In deze periode is bezinning erg belangrijk, maar er is ook extra aandacht voor verdraagzaamheid, vrijgevigheid, liefdadigheid en saamhorigheid. Een maand waarin mensen zichzelf leert bedwingen en bepaalde eigenschappen leren, zoals discipline en verdraagzaamheid. Naast niet eten en drinken wordt er meer van je verwacht. Je kijkt allereerst niet naar wat niet ongeoorloofd is, denk aan pornografie. Je luistert niet naar de verkeerde gesprekken en je luistert ook niet af. Ook roddel je niet en heb je geen verkeerd taalgebruik. Je pleegt geen dingen die niet mogen en je bezoekt ook geen verboden plaatsen. Zodra de zon onder is mag je weer eten, maar deze geboden probeer je deze maand extra op te letten. Ook met ramadan wordt er gezegd: ramadan mubarak. Wat betekent: gezegend ramadan. 

Het Suikerfeest: zoet eten en zoet praten

Het meest vrolijke feest binnen de Islam is het Suikerfeest. Dit is het feest wanneer de Ramadan, het vasten, is afgelopen. Dan mag er van alles weer worden geeven en komen er vooral heel veel zoete hapjes op tafel te staan. Denk aan baklava, een hapje met filodeeg noten en veel honing. Maar ook Turks fruit, fruit, kokos en honing. Met het Suikerfeest wordt er dus gevierd dat de Ramadan is volbracht. Omdat dit feest maar één dag duurt wordt dit feest het kleine feest genoemd. Tijdens het Suikerfeest zijn er veel tradities, maar de grootste traditie is het samenkomen en de verbinding met elkaar weer op te zoeken. Een kernspreuk over dit feest is ook: zoet eten en zoet praten. Hiermee bedoelen ze dat je tijdens dit feest ook oude conflicten kunt bijleggen en elkaar ook weer te vergeven. Mensen trekken mooie kleren aan en zorgen dat ze lekker ruiken. Ze geven elkaar ook vaak cadeautjes tijdens deze feestdag. Ook is het de plicht van de rijken om te zorgen voor de arme mensen. Bijvoorbeeld door geld te schenken of eten uit te delen. 

Maar het Offerfeest, dat is het grote feest en duurt meerdere dagen. Het Offerfeest is dus een islamtisch feest. Maar het wordt ook wel het Grote Feest genoemd. Tijdens dit feest wordt de nagedachtenis van de profeet Ibrahim gevierd. Dit was de profeet die bereid was om zijn zoon op te offeren als opdracht van God. Toen Ibrahim op het punt stond om te doen voor zijn God en zijn zoon probeerde te snijden wilde het mes niet snijden. Hierop stuurde God een engel en die zei dat hij in plaats van zijn zoon een ram mocht offeren. Ter nagedachtenis van deze gebeurtenis wordt er dus op deze dag altijd het vlees van een geslacht dier gegeten. Het vlees wordt vaak verdeeld onder buren maar ook familie en mensen die weinig geld hebben. 

Wanneer vieren we het Offerfeest? Dit wordt gevierd op de 10e dag van de Hadj-maand. Hadj is de maand van het vasten, de ramadan en is ongeveer 70 dagen na het voltooien hiervan. 

Een gezegend feest

Eid mubarak wordt dus op meerdere momenten gebruikt. Waarbij mubarak vooral staat voor gezegend kan er ook een ander feest voor gezet worden, zoals bijvoorbeeld Ramadan mubarak. Elkaar een gezegend feest wensen is een mooie manier van elkaar een mooie periode gunnen. Eigenlijk hetzelfde wanneer christen elkaar een gezegend kerstfeest wensen wanneer we de geboorte van Jezus vieren. 

Lees ook eens: